Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI W dniu 16 września 2016 r. odbędzie...

Aktualności

W dniu 16 września 2016 r. odbędzie się XV sesja Rady Gminy Borzechów.

W dniu 16 września 2016 r. odbędzie się XV sesja Rady Gminy Borzechów.

15.09.2016
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 16 września 2016 r. odbędzie się XV sesja Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/15 w sprawie udzielenia pomocy    finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie sesji.
Powrót