Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

Aktualności

logo gminy

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY BORZECHÓW

09.02.2021
 

  

ORG.524.1.2021                                                                              Borzechów, dn. 8.02.2021 r.

 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 R.

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

NA TERENIE GMINY BORZECHÓW

 

 

1.       Wójt  Gminy Borzechów na podstawie art. 15 ust. 2  ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
z późn. zm.), dokonał wyboru podmiotu realizującego zadania Gminy Borzechów
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

2.       Nazwa podmiotu, tytuł zadania, forma przyznania dotacji oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lp.

Nazwa i adres organizacji

Tytuł zadania

Forma przyznanej dotacji

Przyznana kwota dotacji

 

1.

 

Gminny Klub Sportowy

„PERŁA” Borzechów

24-224 Borzechów

 

„wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów”

 

 

 

powierzenie

 

70.000

 

(function () { "use strict"; var toggles = document.querySelectorAll(".c-hamburger"); for (var i = toggles.length - 1; i >= 0; i--) { var toggle = toggles[i]; toggleHandler(toggle); } ; function toggleHandler(toggle) { toggle.addEventListener("click", function (e) { e.preventDefault(); (this.classList.contains("is-active") === true) ? this.classList.remove("is-active") : this.classList.add("is-active"); }); } })();