Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Przebudowa drogi powiatowej 2254L...

Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów

Przebudowa drogi powiatowej 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów

11.07.2016
11.07.2016r„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. Przebudowa drogi powiatowej 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Realizacja zadania przewiduje wykonanie  nowej nawierzchnia  asfaltowej, ale także przebudowę  i budowę nowych chodników,  utwardzenie poboczy, oraz odwodnienie korpusu drogowego na odcinku  o długości 3,46 km w miejscowości Borzechów Kolonia. Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 stanowić będzie 63,63% wartości inwestycji.

Powrót