Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Płatne staże dla studentów II stopnia

Aktualności

Płatne staże dla studentów II stopnia

Płatne staże dla studentów II stopnia

06.08.2013
UWAGA OSOBY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM. Płatne staże dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów.
W ramach projektu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” Powiatowy Urząd Pracy w Lublinieprowadzi rekrutację osób bezrobotnych* oraz nieaktywnych zawodowo** posiadających wykształcenie wyższe:
- humanistyczne i pokrewne (archeologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, politologia, polityka,   
  polonistyka, socjologia, społeczne, teatr, filologia, pedagogika, prawo i administracja) lub
- techniczne i pokrewne (architektura, energetyka, oceanografia, przemysł, technologia, techniczne 
   i inne techniczne) lub
matematyczno-przyrodnicze i pokrewne (matematyka, informatyka, astronomia, biologia, chemia,  
  fizyka, geodezja, kartografia, przyroda, środowisko, rolnictwo)
spełniających łącznie poniższe wymagania:
  • zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,
  • pozostających bez zatrudnienia,
  • które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia,
  • zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie.
 
Uczestnikom (odbiorcom) w ramach projektu oferujemy:
  • specjalistyczne doradztwo indywidualne
  • coaching,
  • trening kompetencji społecznych
  • Indywidualny Plan Mentorski (IPM), podczas którego osoba uzyska doświadczenie zawodowe pod opieką Mentora(pracownika pracodawcy) – staż w okresie od 3 do 6 miesięcy. Podczas IPM wypłacane jest stypendium stażowe.
 
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!
 
 
Kontakt dla odbiorców:
Anna Opałka - tel. 81 566 02 89 wew. 19, e-mail:doradcy.by@puplublin.pl
Robert Antoń - tel. 81 517 37 70 wew. 11
Anna Paszkowska-Bednarska - tel. 81 745 18 16 wew. 276e-mail:pupbelzyce@puplublin.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11
mentor.puplublin.pl
 
*osoba bezrobotna – to osoba, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn.zm.)
** osoba nieaktywna zawodowo (np. student II stopnia studiów stacjonarnych, osoba pobierająca rentę rodzinną przekraczającą 800zł brutto miesięcznie) to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.
 
 ........................................................
 
UWAGA PRACODAWCY!!!
 
Zapraszamy pracodawców z województwa lubelskiego do współpracy w zakresie organizacjiIndywidualnego Planu Mentorskiego (IPM) w formie staży dla osób z wykształceniem wyższym, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia. 
W tej formie wsparcia urząd pracy zapewnia:
  • finansowanie stypendium stażowego dla beneficjentów projektu na okres od 3 do 6 miesięcy
  • refundację części wynagrodzenia dla Mentora (pracownika pracodawcy)
 
Realizacja (IPM) w formie staży rozpocznie się na przełomie sierpnia/ września 2013 r.
W okresie organizacji stażu (IPM) osoby wykonują takie same czynności jak inni pracownicy.
 
 
ZAPRASZAMY
 
 
Kontakt dla pracodawców:
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Ul. Mełgiewska 11 pok.102, 20-954 Lublin
Marta Skałecka t: 81 7451816 w. 256
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie, Ul. Mickiewicza 11 pok. 1, 23-100 Bychawa
Piotr Rożenek t: 81 5660036 w. 12
mentor.puplublin.pl
 
 
Koordynator projektu
Renata Łepek
Tel.: 817451816 w.275
 
Powrót