Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Ostrzeżenie przed METANOLEM

Aktualności

Ostrzeżenie przed METANOLEM

Ostrzeżenie przed METANOLEM

18.01.2013
W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania kontrolne  dotyczące produktów chemicznych, które mogą zawierać metanol, pod kątem ich właściwego znakowania i zgodności z kartami charakterystyki. 29 grudnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu produktu  „Denatura Maks” – biały spirytusowy rozcieńczalnik. Lista dystrybucji została przekazana państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, na których terenie wprowadzona została do obrotu ww. mieszanina.

 Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich  miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu  pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny.
 
Metanol
Powrót