Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE URZĄD STATYSTYCZNY w LUBLINIE

Aktualności

OGŁOSZENIE URZĄD STATYSTYCZNY w LUBLINIE

OGŁOSZENIE URZĄD STATYSTYCZNY w LUBLINIE

19.01.2016
W bieżącym roku na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących  w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także  do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.

Powrót