Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Nabór wniosków - dopłaty do materiału...

Aktualności

Nabór wniosków - dopłaty do materiału siewnego

Nabór wniosków - dopłaty do materiału siewnego

19.02.2016
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać w siedzibie Agencji Rynku Rolnego na ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek dopłaty. Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia  Rady Ministrów.

W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się
w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub pod numerem telefonu: 81 536 37 32 lub 81 536 37 33.

Powrót