Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 29 marca 2016 r....

Aktualności

INFORMACJA W dniu 29 marca 2016 r. odbędzie się wspólne  posiedzeniu Komisji     Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

INFORMACJA W dniu 29 marca 2016 r. odbędzie się wspólne posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

22.03.2016
29.03.2016 godz. 10.00

Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały

    budżetowej na 2016 rok

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie rozstrzygnięcia

    o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borzechów na rok 2017 środków

    stanowiących fundusz sołecki 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie nabycia

    nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kaźmierów

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

    o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

    przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji

    za pomocą środków komunikacji elektronicznej

5. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań przez pracowników Gminnego

    Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie w roku 2015

6. Sprawy różne.
Powrót