Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sprawozdanie

Aktualności

Sprawozdanie

Sprawozdanie

04.05.2016
Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2015"

Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2015"

tresć sprawozdania - pobierz

Powrót