Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA. W dniu 29 czerwca 2016 r....

Aktualności

INFORMACJA. W dniu 29 czerwca 2016 r. odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borzechów

INFORMACJA. W dniu 29 czerwca 2016 r. odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borzechów

23.06.2016
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

     W dniu 29 czerwca 2016 r. odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok:

    a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

    c/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu

        budżetu Gminy za 2015 rok oraz wniosku do Rady Gminy w sprawie

        udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

    d/ dyskusja

    e/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

        finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu  za 2015 rok

    f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

        Borzechów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

7. Odpowiedzi na zapytania radnych

8. Sprawy różne                                                                                       

9. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót