Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy W dniu 27 grudnia 2016 r. odbędzie...

Sesje Rady Gminy

 W dniu 27 grudnia 2016 r. odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

W dniu 27 grudnia 2016 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

23.12.2016
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

         W dniu 27 grudnia 2016 r. odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.  

        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

       

       

                                               

Tematyka obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały

    budżetowej na 2016 rok

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

    Powiatowi Lubelskiemu 

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

    w 2016 roku

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

    Narkomanii na rok 2017

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad

    zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

    Borzechów

  1. Sprawy różne.

 

 

 

Powrót