Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy INFORMACJA W dniu 28...

Sesje Rady Gminy

INFORMACJA      W dniu 28 grudnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, z udziałem przewodniczących wszystkich stałych komisji Rady Gminy.

INFORMACJA W dniu 28 grudnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, z udziałem przewodniczących wszystkich stałych komisji Rady Gminy.

23.12.2016
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

        W dniu 28 grudnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, z udziałem przewodniczących wszystkich stałych komisji Rady Gminy.

        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

       

                                               

Tematyka obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały

    budżetowej na 2016 rok

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

    po rozpatrzeniu wniosków do projektu zgłoszonych przez pozostałe komisje

    Rady Gminy

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

    Powiatowi Lubelskiemu 

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

    w 2016 roku

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

    Narkomanii na rok 2017

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki

    nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

    terenie Gminy Borzechów

 1. Sprawy różne.

 

 

 

Powrót