Tutaj jesteś URZĄD GMINY Pracownicy Urzędu

Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Gmina Borzechów (+48 81) 516 14 00, 81 511 17 02, 03 ug@borzechow.eu Borzechów, 24-224 Borzechów Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Sekretariat Magdalena Bieniek 81 5111702,03, 815161400, fax. 81 5111024 ug@borzechow.eu
Wójt Gminy Borzechów Zenon Madzelan - pok. nr 9 81 5111702 w.30 zmadzelan@borzechow.eu
Sekretarz Gminy Borzechów Bożena Kędzierska-Bednarz 81 516 14 09, 81 5111702 w. 16 sekretarz@borzechow.eu
Skarbnik Gminy Borzechów Lidia Gąska -pok.nr 7 81 5111703 w.15, 815161405 lgaska@borzechow.eu
Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Edward Jarzynka-pok.nr 12 81 5161406, 81 5111702 w.26 ejarzynka@borzechow.eu
Insp. ds. Inwestycji i Rremontów oraz Ochrony Środowiska Mieczysław Jakubowski -pok.nr 11 81 5161405, 81 5111702 w.25 ug@borzechow.eu
Obsługa Kasy i podatku VAT Janina Knyś -pok.nr 15 81 5111703 w. 21 jknys@borzechow.eu
Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego , Księgowość budżetowa Lidia Gąska -pok.nr 13 81 5111703 w. 17 lgaska@borzechow.eu
Referent ds księgowości Tomasz Syroka p.nr 13 81 5111703 w. 17 tsyroka@borzechow.eu
Kierownik USC Renata Moryl -pok.nr 6 81 5111702, fax. 81 5111024 usc@borzechow.eu
Wymiar podatku i opłat lokalnych, działalność gospodarcza Monika Sokalska -pok.nr 14 81 5111702 w. 21 podatki@borzechow.eu
Główna księgowa budżetu szkół Urszula Dubil -pok.nr 5 81 5111702 w.23 udubil@borzechow.eu
Infrastruktura, mienie gminne OC Łukasz Stępniak -pok.nr 11 81 5111702 w. 25 lukasz@borzechow.eu
Ref. ds. księgowości podatkowej Sylwia Woźniak -pok. nr 14 81 5111702 w. 21 podatki@borzechow.eu
Księgowość płacowa Halina Widomska -pok.nr 5 81 5111702 w. 23 hwidomska@borzechow.eu
Pracownik gospodarczy Katarzyna Chromik 815111702
Pracownik gospodarczy Mariusz Murlak 815111702
Sprzątaczka Dorota Bigos-Woś 815111702